Podmienky používania

Tieto podmienky používania (“Podmienky”) stanovujú zmluvné vzťahy medzi používateľmi (“Používateľmi”) a webovou stránkou kajotcasino-bonus.sk (“Webová stránka”). Tieto Podmienky upravujú prístup a používanie Webovej stránky, ktorým sa zaväzuje každý Používateľ dodržiavať a rešpektovať tieto Podmienky. Používaním Webovej stránky, súhlasíte s týmito Podmienkami.

1. Prístup k webovej stránke

1.1 Správna identifikácia

Pri používaní Webovej stránky súhlasíte, že poskytnete pravdivé a presné informácie o sebe pri registrácii a vytvorení používateľského konta. Akékoľvek nepravdivé či neaktuálne informácie môžu viesť k odstráneniu alebo obmedzeniu vášho prístupu k Webovej stránke.

2. Autorské práva

2.1 Vlastníctvo obsahu

Webová stránka a jej obsah, vrátane, ale nie obmedzené na texty, obrázky, logá, grafiky, zvukové nahrávky a videá, sú chránené autorskými právami. Používateľ nesmie rozmnožovať, distribuovať ani iným spôsobom využívať obsah Webovej stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa autorských práv.

3. Odkazy na externé stránky

3.1 Odkazy tretích strán

Webová stránka môže obsahovať odkazy na externé stránky a zdroje, ktoré nie sú pod kontrolou Webovej stránky. Používateľ súhlasí a uznáva, že Webová stránka nie je zodpovedná za dostupnosť a obsah týchto externých stránok a zdrojov. Používateľ nesie plnú zodpovednosť a riziko pri používaní týchto odkazov a stránok tretích strán.

3.2 Zodpovednosť za odkazy

Webová stránka si vyhradzuje právo odstrániť odkazy na externe stránky, ktoré sú považované za nevhodné alebo na stránky porušujúce autorské práva. Používateľ môže nahlásiť nevhodné odkazy Webovej stránke prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na tejto stránke.