Zásady ochrany osobných údajov

V kajotcasino-bonus.sk berieme ochranu osobných údajov našich užívateľov vážne. Sme zaviazaní dodržiavaniu všetkých zákonov týkajúcich sa ochrany osobných údajov a snažíme sa zabezpečiť, aby vaše osobné údaje boli bezpečné a chránené.

V tejto Ochrane osobných údajov vám poskytneme informácie o tom, aké informácie zbierame, ako ich používame a zdieľame, ako môžete kontrolovať svoje údaje a ako nás môžete kontaktovať s akými koľvek otázkami týkajúcimi sa vašich osobných údajov.

Zbieranie osobných údajov

Zbierame osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete pri registrácii, pri vyplňovaní kontaktného formulára alebo pri komunikácii prostredníctvom e-mailu. Tieto údaje môžu zahŕňať vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo a iné informácie, ktoré si vyžadujeme na poskytovanie našich služieb.

Vaše osobné údaje môžeme tiež zbierať automaticky prostredníctvom súborov cookies a iných technológií sledovania. Tieto údaje môžu obsahovať informácie o vašej činnosti na našej webovej stránke a iné údaje o používaní.

  • Vaše meno a kontaktné informácie.
  • Informácie o vašej práci a vzdelaní.
  • Demografické údaje, ako napríklad vek a pohlavie.
  • Medziakcie so stránkou, napríklad počet kliknutí, stránky, ktoré ste navštívili a doba strávená na stránkach.

Zbieranie týchto údajov nám pomáha zlepšiť našu webovú stránku a poskytovať lepšie a personalizované služby našim užívateľom.

Použitie a zdieľanie osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme používať na nasledujúce účely:

- Poskytovanie služieb a obsahu webovej stránky.

- Komunikácia s vami a odpovedanie na vaše otázky a požiadavky.

- Analyzovanie a zlepšovanie našich služieb a obsahu.

  • Neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám bez vášho vedomia a súhlasu, okrem prípadov, keď to vyžaduje zákon alebo súdny rozkaz.
  • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať so spoločnosťami poskytujúcimi služby, ktoré nám pomáhajú pri našej činnosti, ako napríklad poskytovanie technickej podpory alebo správa e-mailovej komunikácie. Tieto spoločnosti majú povinnosť chrániť vaše osobné údaje a používať ich iba na účely, ktoré sú súčasťou služieb, ktoré poskytujú.

Zabezpečenie osobných údajov

Využívame primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, stratou alebo zneužitím. Vaše údaje uchovávame v bezpečnom prostredí a pristupujú k nim iba oprávnení zamestnanci alebo spolupracovníci, ktorí ich potrebujú na splnenie svojich povinností.

  • Informácie o platení sú šifrované pomocou SSL technológie.
  • Podnikáme pravidelné audity a skúšky na identifikáciu bezpečnostných slabín.
  • Vaše heslo je uchovávané v bezpečnom a šifrovanom formáte.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti týkajúce sa našej Ochrany osobných údajov alebo chcete vykonávať vaše práva na ochranu osobných údajov, kontaktujte nás cez náš e-mail .

Prijímame všetky požiadavky na prístup, opravu, zrušenie a odvolanie súhlasu týkajúce sa vašich osobných údajov.